Stánkový prodej

Stánkový prodej

Galerie

4.2./ Městské slavnosti Dotkni se Písku 2022 budou probíhat v Palackého sadech, na zahradě Kulturního domu a na Havlíčkově náměstí. Pro účast se stánkovým prodejem na slavnostech v termínu 10. – 11.6. 2022, vyplňte přiloženou přihlášku. Přihlášku zasílejte na e-mail: objednavky@centrumkultury.cz nejpozději do 30.4. 2022. Přihlášku vyplňte kompletně a dle skutečnosti. Zasláním přihlášky nejste automaticky potvrzenými prodejci, vyčkejte na potvrzení e-mailem. Počet stánků s různým sortimentem je limitován vzhledem k lokalitám, kde budou slavnosti probíhat.

Ceník stánkového prodeje naleznete též zde. Cena nájmu je stanovena na období 10. – 11.6. 2022. Ceny za pronájem uvedené v ceníku, jsou ceny minimální a platí i v případě, že velikost stánku bude menší. V případě jednodenního nájmu bude účtováno ¾ z celkové ceny, je potřeba zmínit v přihlášce. Ceny jsou smluvní a výsledná cena bude uvedena na faktuře, kterou subjekt obdrží od pořadatele.

Povinnosti prodejce:

a. Umístění stánku na předem vyhrazeném místě.

b. Udržování prodejního místa a jeho okolí v čistotě.

c. Každé prodejní místo musí být vybaveno podlahou, např. dřevěnou podlážkou nebo paletou, v případě nesplnění této povinnosti nebude prodejci umožněn prodej a bude nucen akci opustit.

d. Odstranění odpadu vzniklého prodejní činností si prodejce likviduje vlastními prostředky a do svého odpadního pytle.

e. Dodržování protipožárních, hygienických a ekologických předpisů.

f. V případě objednání připojení k elektrické síti, jsou subjekty povinni si přivést vlastní prodlužovací kabel o délce min. 20m, který bude splňovat platné el. normy a předpisy.

g. Včasný příjezd a instalace stánku, po ukončení akce vyklizení a úklid prodejního místa.

h. Opuštění motorového vozidla z prostoru konání před začátkem produkce dle pokynů produkce / pořadatelů. V průběhu trvání programu není možný vjezd ani zásobování.

i. Prodávající odpovídá za zdravotní nezávadnost a bezpečnost prodávaných potravin a pokrmů dle požadavků potravinového práva.

j. Prodávající nesmí o prodávaném zboží uvést nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele.

Rok výroby: 2022
Datum lokální premiéry: 4. únor 2022

Informace o akci a jejím konání