Koncert pro varhany a violu

Koncert pro varhany a violu

Galerie

V Trojici zazní skladby v podání varhan a violy.

Eva Mokrá - viola

Tetiana Tishchenko - varhany

Program:

J.S. Bach / Suita č.1 G dur pro sólovou violu Prelude; Allemande; Courante, Sarabande, Menuet I, II; Gigue

F. Mendelssohn- Bartholdy / Sonáta č. 4 B dur pro varhany ( Allegro con brio , Andante religioso, Allegretto, Allegro maestoso e vivace

M.Corrette / Sonáta B dur pro violu a varhany (Allegro, Aria, Minuetto)

J. Benda / Grave pro violu a varhany

W. A. Mozart / Andante pro violu a varhany

C. Ditters von Ditterdorf / Německý tanec pro violu a varhany

E. N. Méhul / Romance pro violu a varhany


Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč.

Držitelé Senior pasu mají slevu 20 Kč.


Eva Mokrá pochází z Karlovarského kraje z rodinného prostředí, kde hudba byla generačně hluboce zakořeněna. Právě tyto skutečnosti iniciovaly počáteční inspiraci jejího dosavadního hudebního vývoje. Již v šesti letech tak začala hrát na housle, aby však později tajemné tóny violy rozhodly o přechodu na právě tento úžasný nástroj. Obor viola studovala nejprve na Konzervatoři v Teplicích u Doc. Vadima N. Skibina, kde pak v roce 2000 studia dokončila absolutoriem a kde již také v době studií ve spolupráci a pod vedením tohoto profesora zahájila své první kroky v sólové činnosti. Ve studiu pokračovala na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze v letech 2012-2017, konkrétně obor: "Učitelství pro střední, základní a umělecké školy a hudební nástroj violu" u profesora Karla Doležala, který svým přístupem a umem v interpretaci, doporučil, aby navázala na sólovou koncertní činnost po ukončení studiíí v roce 2017. Od roku 2018 se tedy věnuje aktivní koncertní činnosti a má za sebou již řadu koncertů či vystoupení na různých hudebních festivalech. Kromě klasického repertoáru se zabývá i žánrem populární a filmové hudby (např. v roce 2020 vydala i své CD s filmovou hudbou). Své hudební zkušenosti předává mladé generaci jako pedagožka v několika školách.

Tetiana Tishchenko začala studovat hru na varhany v rodném městě Užhorodu (Ukrajina) u Zasloužilé umělkyně Ukrajiny Natálii Výsič, pod vedením které získala hlavní cenu na regionalní hudební soutěži „Grand Prix of the Carpathians“ (2009). V letech 2017-2020 studovala hru na varhany na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jana Kalfuse. V součastnosti je studentkou Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze ve třídě odb. as. Pavla Černého. Během studia vystoupila na varhanních přehlídkách v Teplicích, Broumově, Vambeřicích, Ratiboři (Polsko), a také na festivalech Chebské varhanní léto (2019), Varhanní léto na Petrově (2020), Český varhanní festival (2021). Pravidelně učinkuje na Mezinárodním varhanním festivalu v Užhorodu. V roce 2019 získala 2. cenu na Brněnské varhanní soutěži konzervatoří České republiky. Koncertně vystoupila v řadě měst Česka, Ukrajiny a Polska. Zúčastnila se řady mistrovských interpretačních kurzů pod vedením Piera Damiana Perettiho, Jaroslava Tůmy, Wolfganga Zerera, Nathana Laubeho a Martina Sturma. Pedagogicky působí na ZUŠ v Praze a Příbrami. Jako varhanice pravidelně hraje v kostele sv. Gotharda v Praze.


Pořádá Centrum kultury města Písek

Délka akce: 120 minut
Rok výroby: 2024
Datum lokální premiéry: 25. únor 2024

Informace o akci a jejím konání