Dotace Jihočeského kraje

2018
Podpora kultury Dotkni se Písku 2018 20.000 Kč
Podpora kultury Jazz in Písek 30.000 Kč

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Podpora aktivit centra
Senior Point Písek
12.235 Kč
Podpora poradenských center
pro seniory v JČ kraji

Podopra poradenského centra
Senior Point Písek

92.063 Kč
Podpora oslav 100 let české státnosti Podpora oslav 100 let české státnosti 128.540 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019
Podpora kultury                          Dotkni se Písku 2019 60.000 Kč
Podpora muzeí a galerií Výměna osvětlení v Galerii Portyč   30.000 Kč

 

 

 

 

2020
Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  Podpora aktivit centra
Senior Point Písek
100.500 Kč

 

2021

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č.108/2006 Sb.,  o sociálních službách 

Podpora aktivit centra Senior Point Písek

100.000 Kč

Podpora kultury

Dotkni se Písku aneb Písek slaví 777 let

60.000 Kč

Podpora muzeí a galerií

Propagace Galerie Portyč

35.000 Kč

 

 

2022
Podpora muzeí a galerií

Osvětlení expozic Galerie Portyč 

 25.000 Kč

 

2023

Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Podpora aktivit centra Senior Point Písek                                                               

                                  60.000 Kč