Vize a strategie Centra kultury města Písek

Písek jako významná kulturní značka

Písek se svou bohatou kulturní historií, tradicemi, moderní průmyslovou výrobou a existencí všech stupňů vzdělání patří mezi. Díky své geografické poloze, historickým památkám, okolní přírodě a v neposlední řadě kulturním aktivitám může být také atraktivním cílem pro návštěvníky z ostatních míst ČR a zahraničí. Písek je významnou značkou na kulturní mapě.

Příspěvková organizace Centrum kultury města Písek působí od ledna 2016 a její činnost vychází ze zřizovací listiny a zahrnuje v sobě celou škálu kulturních pořadů, služeb a doplňkové činnosti. Dlouhodobá strategie se opírá o tyto oblasti: dramaturgie, služby a produkce, koncepční pronájmy a služby, údržba a investice, spolupráce, další zdroje financování a marketing.

Dramaturgie

 • Vyvážená kulturní nabídka především s dosahem pro občany Písku a spádových oblastí v těchto zařízeních
  • Kulturní dům – koncerty, taneční akce, loutková představení
  • Divadlo Fráni Šrámka – divadelní a hudební představení, přednášky
  • Kino Portyč – filmová představení a přednášky
  • Trojice – koncerty vážné hudby
  • Galerie Portyč – výstavy regionálních umělců
  • Letní kino – filmová představení a koncerty 
  • Ostatní venkovní prostory – Palackého sady, Výstaviště a další
 • Programy pro všechny věkové kategorie
 • Pořadatelská a dramaturgická činnost: akce s celorepublikovým až zahraničním dosahem (Dotkni se Písku, Jazz in Písek, Filmový Písek, Mezinárodní houslové kurzy prof. Otakara Ševčíka, Setkání přemyslovských měst, Pontes – festival klasické hudby, Mezinárodní setkání harmonikářů atd.) 
 • Vzdělávací aktivity a společenské události typu kurzů, seminářů, konferencí, přednášek, výstav, firemních přehlídek
 • Příměstský dětský tábor
 • Senior Point
  • pravidelné vzdělávací a osvětové akce pro seniory
  • poradenská činnost
  • organizace zájezdů pro seniory

Služby a produkce

 • Produkční servis pro jiné organizace či jednotlivce
  • Zajištění prostor pro kulturní a komerční akce
  • Zajištění zvukové a světelné techniky
  • Zajištění personálního obsazení akcí (pořadatelská služba, hasiči, zdravotníci atd.)
  • Pronájem sdílené zkušebny pro hudebníky v klubu Uhelna
 • Zajištění záboru venkovních prostor pro jiné akce
 • Akce na klíč
 • Zajištění výlepu na výlepových plochách a propagace na kulturních akcích
 • Předprodej vstupenek ve vlastní síti 

Koncepční pronájmy a služby

 • Zajištění koncepčního občerstvení a zázemí pro návštěvníky akcí prostřednictvím pronájmu jiným poskytovatelům
  • Restaurace a bary v kulturním domě
  • Občerstvení v Kině Portyč
  • Občerstvení v Divadle Fráni Šrámka

Údržba a investice

 • nemovitý majetek – budovy
  • opravy a revize
  • rekonstrukce
  • investice
  • movitý
   • údržba nákup technického zřízení v souladu s vývojem
   • IT struktura

Spolupráce

 • Spolupráce s dalšími organizátory:  Sladovna o.p.s., Městská knihovna Písek, Divadlo pod čarou,  Prácheňské muzeum, Písečan, TC Lousiana, TC ZIP, DDM Písek, PUB, PDS, PIKO a další.
 • Koordinace kulturních programů, konzultace termínů s ostatními pořadateli a poradenská činnost
 • Spolupráce s píseckými školami
 • Prostor a podpora regionálních umělců, hudebníků, výtvarníků, nebo škol formou přehlídek nebo výstav.
 • Zkušebny pro PIKO a Prácheňskou divadelní scénu
 • Spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou
 • Prezentace programové nabídky a spolupráce s Píseckem s.r.o.

Další zdroje financování, sponzoring a granty

 • Spolupráce s místními firmami působícími v Písku
 • Spolupráce s generálními partnery velkých akcí
 • Granty (například Granty Jihočeského kraje, Ministerstva kultury ČR, kreativní Evropa atd.)
 • Výnosy z doplňkové činnosti

Marketing

 • Denně aktualizované webové stránky www.centrumkultury.cz
 • Pravidelně aktualizovaný fb profil – facebook.com/centrumkulturymestapisek
 • Měsíční tištěný přehled Kultura v Písku – velikost A2 a kulturní přehled
 • Pravidelné zasílání newsletterů a tiskových zpráv
 • Provoz dalších domén
 • Spolupráce s mediálními partnery
  • tištěná média – Písecké postřehy, Písecký deník, Písecký svět, Písecký servis a další
  • rádia – Rádio Faktor, Rockrádio, Kiss, Impuls, Český rozhlas České Budějovice
  • TV  - Jihočeská televize