Koncertní síň Trojice

Koncertní síň zvaná „Trojice“ se nachází v odsvěceném kostele na bývalém městském hřbitově, jenž byl na sklonku minulého tisíciletí proměněn v tichý a klidný pietní park. Původní trudný účel hřbitovní svatyně vzal s přeměnou na koncertní, výstavní a slavnostní síň za své a písečtí se v něm nyní oddávají nejen libozvučným tónům rezonujícím v pozdně gotických zdech, ale i během svatebních obřadů.

Síň je vybavena kvalitním klavírem a varhanami a odehrávají se zde, vedle koncertů většinou vážné a jazzové hudby, i nejrůznější slavnostní obřady pro město, školy a další subjekty. Míst k sezení je zde celkem 170, další diváci mohou zaujmout místa ke stání. 

Historie Trojice

Pozdně gotický kostel byl vystavěn v roce 1576 uprostřed tehdejšího městského hřbitova, jenž byl založen roku 1549. Městský hřbitov sloužil svému účelu až do roku 1950, načež bylo rozhodnuto o jeho zrušení.  V roce 1973 byl hřbitov postupně přebudován na pietní park, který byl spolu s kostelem zpřístupněn roku 1977. Kostel byl v roce 2002 vážně zasažen povodněmi.  Vnitřní výzdoba, renesanční kazatelna i varhany musely projít náročnými restauračními pracemi.

Galerie

Milujete koncerty?

Díky newsletteru dostanete informace nejen o nich přímo na e-mail. Stačí se registrovat!